Business Development

EXPORTADVIES.

Euro Sales Link heeft een hands-on benadering ontwikkeld, om uw vraag welke marktkansen uw producten hebben, snel en gericht te kunnen beantwoorden.
Onze activiteiten richten zich direct vanaf het begin op de potentiële klanten. Wij introduceren uw onderneming en haar producten direct bij de doelgroep. In persoonlijke gesprekken peilen wij de interesse, onderzoeken wie uw concurrenten zijn en testen het prijsniveau door concreet te offreren namens u.

MARKTONDERZOEK.
Onderzoek en introductie worden gecombineerd om snel antwoord te krijgen over uw marktkansen.
Het marktonderzoek geeft antwoorden op aspecten als;

  • wat is de gemiddelde ordergrootte,
  • wat is het prijsniveau,
  • welke extra kosten moeten ingecalculeerd worden,
  • wat is de beste distributiemethode.
Vervolgens komt de fase van de concrete uitvoering van de marktentree strategie.
Of u nu beter een distributeur kunt kiezen of toch rechtstreeks aan de grotere klanten kan leveren, wij kunnen u ondersteunen deze keuze te maken.
U krijgt van ons een bestand van in aanmerking komende bedrijven, compleet met contactpersonen.

MARKTINTRODUCTIE.
Euro Sales Link kan voor u de marktintroductie uitvoeren.
Wij benaderen de potentieel interessante bedrijven en voeren de eerste gesprekken. Hieruit volgt een selectie: welke bedrijven blijven over die zelf geïnteresseerd zijn en die voor u ook interessant zijn en welke bedrijven vallen af.
Gezamenlijk bepalen we de te nemen vervolgstappen, die door Euro Sales Link nog moeten worden uitgevoerd.

CONCRETE VERKOOP.
In de afrondende fase zal Euro Sales Link samen met u in gesprek gaan met de potentiële klanten.
Afspraken worden gemaakt over ondermeer:

  •  de contractperiode,
  • de rechten en plichten van partijen,
  • prijsafspraken,
  • minimum omzet,
  • welke voorwaarden na beëindiging van een contract gelden.

VERVOLG.
Als alle aspecten zijn besproken en de overeenkomsten gesloten zijn, kunt u zelf de klantcontacten onderhouden.
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om Euro Sales Link als uw intermediair de contacten met uw nieuwe klanten te laten uitvoeren.