Projecten

Om u nog meer zicht te geven op wat ESL voor u kan betekenen, beschrijven we hieronder enkele van onze projecten. Sommige zijn afgerond, andere lopen nog en wellicht heeft u uw project ook al bedacht? ESL is u graag van dienst.

Wondverzorgingsmiddel

Een groot dermatologisch bedrijf ontwikkelde een nieuw wondverzorgingsmiddel en vroeg ESL uit te zoeken welke instanties, organisaties en overheden een rol zouden kunnen spelen bij de introductie van dit product op de markt. Met behulp van de verkregen informatie vond ESL een lokale samenwerkingspartner en ziekenhuizen die bereid waren om het product te testen.

Incasso vordering

Een incassobureau, dat een nieuw concept had bedacht voor het vorderen van grote openstaande posten in het buitenland, wilde binnen een jaar een grotere internationale naamsbekendheid. ESL onderzocht welke branches voor het bedrijf relevant zouden zijn, zette haar uitgebreide netwerk in en introduceerde het bedrijf met succes in verschillende landen in Europa.

Beschermingsproducten

ESL deed op verzoek van een bedrijf in beschermingsproducten voor afsluiters, kleppen en flenzen een volledig marktonderzoek en stelde een businessplan op voor introductie op de internationale markt. Na een voorspoedige start in Frankrijk kwamen andere Europese landen binnen bereik. In India is intussen een joint venture afgesloten. De contacten met Canada en de VS zijn gelegd en ook China is al in beeld.

Voedselveiligheid

Voor een adviesbureau dat zich bezighoudt met kwaliteitssystemen betreffende voedselveiligheid verzorgt ESL de telefonische acquisitie. ESL legt contact met potentiële klanten, geeft hen informatie over het bedrijf en maakt voor de kwaliteitsmanagers afspraken bij bedrijven die geïnteresseerd zijn. Dit is een continu proces.

Alternatieve brandstof

Na een marktonderzoek legde ESL voor een bedrijf dat uit huisvuil een alternatieve brandstof maakt, contact met bedrijven in Italië, Duitsland, Zwitserland, Engeland en Frankrijk. Door de inzet van het grote ESL netwerk ontstonden hieruit verschillende samenwerkingsverbanden.

Hagel schade

ESL ontdekte voor een uitdeukspecialist dat hagelschade vooral voorkomt in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Na het in kaart brengen van de rol die verzekeringsmaatschappijen in deze landen spelen, werden relevante bedrijven benaderd. Binnen enkele jaren heeft deze uitdeukspecialist internationale erkenning en klanten verworven.

Maatwerk in staal

Al sinds vele jaren is ESL actief voor een in heel Nederland opererende groep, gespecialiseerd in maatwerk oplossingen in staal- en non-ferro producten. We leggen adressenbestanden aan, versturen de documentatie, e-mails worden door ons verzonden, telefonisch worden klanten benaderd en wij maken afspraken voor de vertegenwoordigers. We zijn echte “collega’s-op-afstand”.

E-learning

Maar op afstand leren is zeer goed mogelijk! Onze opdrachtgever is één van de grootste aanbieders van e-learning in Nederland. De doelgroep bestaat uit bedrijven met meer dan 1000 medewerkers. Wij ondersteunen workshops, maken afspraken voor vertegenwoordigers, actualiseren adressenbestanden, werken via Linkedin aan het beheren van de vele contacten binnen de ondernemingen die van belang kunnen zijn voor onze opdrachtgever.

Digitale textiel printers

Voor een fabrikant van digitale textiel printers verzorgen we de telefonische opvolging van mailingacties in heel Europa. Tevens voeren wij een marktverkenning uit in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wij brengen de markt in kaart en verzorgen de introductie van dit bedrijf bij potentiële klanten.

Computer gestuurde freesmachines

Voor een fabrikant van computer gestuurde freesmachines verzorgen wij het acquisitie traject. Wij bouwen bestanden op, dit op basis van een door onze opdrachtgever opgesteld profiel, benaderen telefonisch de doelgroep, maken afspraken en plannen demonstraties in. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaan we voor hen onderzoeken of daar eveneens afzet mogelijkheden zijn en welke distributiekanalen daarvoor in aanmerking komen.

Bedrijfskleding

Voor een van de grootste Nederlandse fabrikanten van bedrijfskleding hebben wij een marktonderzoek uitgevoerd in de (brede) zorgsector. Door met een concept van alleen open vragen te werken, zijn we in staat gebleken zeer veel extra informatie te verkrijgen. Op basis van deze uitkomsten heeft onze opdrachtgever besloten een nieuwe vertegenwoordiger, specifiek voor dit segment aan te nemen. Inmiddels heeft dat al zijn vruchten afgeworpen.

Remote datacommunicatie

In Nederland en België hebben wij een telefonisch marktonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van apparatuur voor remote datacommunicatie. De uitkomsten hebben het bedrijf doen besluiten hun strategie en productaanbod te wijzigen. Tevens hebben de uitkomsten geleid tot een nieuwe distributie overeenkomst voor onze opdrachtgever met een toonaangevende buitenlandse producent. Op regelmatige basis ondersteunen wij hun speciale acties.

Neem contact op met Euro Sales Link