Telemarketing

TELEMARKETING (INTER)NATIONAAL.

Om uw producten te kunnen verkopen, zult u in gesprek moeten komen met de juiste persoon bij uw potentiële klant. U wilt met de beslisser praten. Maar, u bent niet het enige bedrijf die dat wil. Hoe kunt u zich zodanig positioneren dat uw bedrijf op de voorgrond treedt en u de afspraak krijgt?
Euro Sales Link kan bogen op een jarenlange ervaring, in zeer uiteenlopende branches en in meerdere landen. Daardoor weten wij dat het niet zomaar een telefoontje is en om een afspraak vragen. Vooraf zal onze medewerker zich informeren over het bedrijf en de persoon die benaderd gaat worden. Het gebruik van social-media als ondersteuning hierbij is inmiddels vanzelfsprekend voor ons.
Wij benaderen bedrijven uit uw naam, een speciale verantwoordelijkheid, waarvan we ons terdege bewust zijn. Daarom wordt een medewerker van ons vast toegewezen aan u. Zodat zowel u, als uw klant altijd met de zelfde persoon contact heeft.

UW CONTACT BESTANDEN.
Bestanden met klantgegevens en potentiële klanten worden niet altijd bijgehouden. Toch vormen ze de basis voor succesvolle verkoopcontacten. Indien wij van u een bestand krijgen, zullen we starten met het controleren en verrijken van dat bestand. Zodoende hebben we een basis voor de telemarketing acties, waarvan we zeker zijn dat het actueel is.

NIEUW BESTAND OPBOUWEN.
In het geval u een klantenbestand heeft, maar niet veel actuele potentiële contacten, kunnen wij voor u een op uw behoefte afgestemd bestand opbouwen.
Op basis van de door u opgegeven kenmerken voor een klantprofiel, gaan wij een bestand van bedrijven opbouwen, dat daaraan voldoet.

DE JUISTE CONTACTPERSOON.
Weten wie de juiste contactpersoon is, is essentieel. Wij hebben de ervaring, expertise en het vakmanschap waardoor we weten hoe dit te realiseren. Voor u van groot belang, want u wilt met de beslisser in gesprek komen. Onnodig tijdverlies wordt voorkomen, u wilt direct uw voorstel aan de beslisser presenteren.

KLANT BENADEREN UIT UW NAAM.
Op basis van vooraf overeengekomen frequentie gaan wij uw contacten benaderen.
Van essentieel belang is daarbij de inhoudelijke boodschap die wij hebben. Dit vraagt om nauwe samenwerking met u, wij moeten uw belangrijkste verkoopargument overbrengen. Steeds vaker wordt dit uitgevoerd in gecombineerde acties, waarbij ook weer de social-media ingezet worden.
Wij versturen uit uw naam informatie en volgen deze op, na met de contactpersoon te hebben afgestemd wanneer wij dit kunnen doen.
U krijgt wekelijks een overzicht van ons van de verrichte activiteiten.

DE AFSPRAAK.
Het uiteindelijke doel van al deze acties is altijd: het krijgen van een afspraak. Soms lukt dat meteen , soms neemt het enige tijd in beslag. Wij houden bij wanneer het laatste contact is geweest met de contactpersoon en wat we hebben afgesproken met hem of haar. Maar altijd blijft ons doel: een afspraak maken.
Zodra dat gerealiseerd is, zetten we afspraak in uw agenda. En gaan wij door om de volgende afspraak te maken.